Privacywetgeving

Op 25 mei 2018 is in Europa de wet op de privacy ingegaan. Omdat Reisbureau Worldwise werkt met beveiligde persoonsgegevens, zijn wij verplicht om ons hieraan te conformeren. We leggen het graag even aan u uit.

De wet heet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) en is de Nederlandse versie van de EU-brede GDPR wet (General Data Protection Regulation). De digitalisering van onze maatschappij gaat steeds verder, dus is het logisch dat bescherming van persoonsgegevens regelmatig een update verdienen, ook om (commercieel) misbruik te voorkomen.

Wat doen wij als Reisbureau Worldwise?
Als Reisbureau Worldwise is het onze verantwoordelijkheid om zeer zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan. Wij beschikken al over een beveiligingscertificaat voor onze website, beveiliging van onze computers en we hebben onze privacyverklaring aangepast aan de nieuwe privacywetgeving. Via onderstaande link kunt u onze nieuwe privacyverklaring inzien.

Heeft u nog vragen?
We vertrouwen erop dat de inhoud van deze privacyverklaring voor u duidelijk is. We hopen dat het hiermee tevens een bevestiging/versterking is van het onderling vertrouwen. Hebt u nog vragen? Dan verzoeken wij u vriendelijk om contact op te nemen met Reisbureau Worldwise of stuur een e-mail naar info@worldwise.nl